(Se CV her)

 

- Sangeren

- Musikeren

- Underviseren

- Korlederen

 

 

 Sangeren

Som udøvende sanger har jeg arbejdet både i det rytmiske og det klassiske felt samt i musicalgenren. Musicalgenren kan siges at være stilarten imellem de to yderpunkter, idet genren spænder vidt fra de ældre musicals, som nærmest ”tog over” efter operetten, til de nyere, som implementerer rockmusikken og dermed også sangstilen.

I løbet af de sidste ca. 20 år har musicalen udviklet sin egen stilart og hermed også en sangteknik, som kan kaldes en ”mellemkaliber” mellem to yderpunkter. Her finder mange yngre sangere en platform for stemmen, hvorfra man kan gå i hvilken retning man ønsker, eller hvad en specifik opgave måtte kræve af f.eks. den professionelle sanger/skuespiller.

Mit virke som sanger har – i begge stilarter – både en amatørperiode og en professionel periode, så jeg kender til vilkårene i de fleste situationer, man kan komme ud for i det virkelige liv som sanger. I min tid ved teatret og operaen har jeg mødt de særlige krav, der stilles til stemmen - og fysikken! - i det professionelle miljø, hvor man skal kunne yde optimalt, også når helbredet ikke er i top.

I kraft af min erfaringer fra de nævnte genrer kan jeg vejlede teknisk , stilmæssigt og musikalsk, så man finder stemmen til den rette opgave, eller bare finder sig til rette med sin stemme.

Tilbage til toppen

 

Musikeren

Som musiker har jeg, som de fleste, været igennem den rytmiske musik/rockmusikken, og den er stadig en betydningsfuld del af mit musikalske univers.

Som barn lærte jeg at spille guitar og senere, i FDF, lærte jeg at spille messingblæsere, fra basun/tuba til kornet/trompet, og i alle ungdomsårene prægede disse instrumenter i høj grad min musikalske udvikling. Senere kom sangen til, og man var i gang med rockmusikken.

I gymnasieårene kom jeg i kraft af et særdeles aktivt kormiljø, i kontakt med den klassiske musik i form af flere store oratorier - først som korsanger og senere, i årene efter studentereksamen, som solist i bl.a. ”Skabelsen” (Haydn) og ”Messias” (Händel)

Klaveret var også inde i billedet som et nødvendigt redskab i arbejdet som arrangør, hvilket var min adgang til teatermusikken, hvor alle de instrumenter jeg har spillet i ungdomsårene kom i anvendelse. Som spillende kapelmester fungerede jeg både som musiker og dirigent - en funktion jeg lærte at kende i FDF's brassband, hvor jeg i en årrække både var underviser og dirigent.

Tilbage til toppen

 

Underviseren

Jeg har undervist siden begyndelsen af 1970´erne. Først som guitarlærer i Musikskolerne på Sydfyn – ca. samtidig med perioden som instruktør/dirigent ved brassbandet i Svendborg. Senere har jeg undervist i rytmisk sammenspil – og gør det stadig - og endelig har jeg gennem årene udviklet min undervisning i sang og stemmedannelse på baggrund af mange års erfaring som udøvende sanger.

Jeg har fast job som lærer i engelsk og musik, men nu på nedsat tid, hvilket giver mig mulighed for at realisere et længe næret ønske om at udvide min funktion som sanglærer. Jeg har siden begyndelsen af 80'erne været aktiv med lange perioder med mange elever – men i andre perioder mindre aktiv med få elever på grund af andet arbejde, som f.eks turneer eller travle perioder på skolen.

Nu er der tid og fysiske rammer, så jeg kan tage elever 2–4 dage om ugen. Bedst om eftermiddagen og i enkelte weekends.

Tilbage til toppen

 

Korlederen

Jeg begyndte som korleder i begyndelsen af 1980'erne, hvor jeg overtog 1. Maj koret i Svendborg. Det skete i forbindelse med opførelsen af et værk af en lokal komponist, Walter Bladt, der havde lavet et værk over en særlig meteorologisk hændelse, som forårsagede et meget specielt lys over Sydfyn. Jeg arrangerede og dirigerede værket, og så var jeg i gang som kordirigent. I en årrække fortsatte jeg ved samme kor, indtil flere engagementer ved landets teatre satte stop for vedvarende tilstedeværelse i Svendborg og senere resulterede i, at jeg flyttede derfra.


Korarbejdet fortsatte i de kommende års teaterengagementer, idet vi (Jens Tolsgaard og jeg) altid indlagde korsatser i de forestillinger vi komponerede musik til, og man kunne således trække på erfaringen fra tidligere.

For 9 år siden genoptog jeg korarbejdet, idet jeg overtog et kor i Birkerød under foreningen ”Rytmisk Korforsyning”. Det var – og er – et amatørkor, som dengang talte ca. 40 medlemmer – nu ca. 80 – og koret synger et blandet repertoire af rytmisk musik fra jazz-medleys over musical-medleys til danske sange. Se www.rkf3460.dk.

 

Ud fra Rytmisk Korforsynings virke har formet sig et samarbejde med Krogerup Højskole, som har resulteret i foreløbig 4 sommerkurser af en uges varighed, hvor korsangere fra hele landet har deltaget. Ved disse kurser har jeg været korleder for den rytmiske del (Rikke Forchhammer har ledet den afrikanske del). Disse kurser - såvel som prøverne hos koret i Birkerød – er sket i samarbejde med pianisten, organisten m.m. Lasse Skovgaard.

Tilbage til toppen